iPad musiikinopetuksessa

Luokassamme on käytetty ahkerasti Garage Band- sovellusta, jolla ensin opettelimme 4/4-osa biitin tekoa smartdrumilla. Valikosta valitaan kappaleen tempo= esitysnopeus ja sitten kappaleen kesto tahteina. Tämän jälkeen smartdrumilla luodaan biitti. Tähän jokainen äänitti päälle oman rap-sanoituksen.

Google Earth maantiedon opetuksessa

Eurooppa-jaksossa oppilailla oli tehtävänä "matkustaa" Euroopan kuuluisimpien nähtävyyksien äärelle ja kerätä Book Creatoriin "matka-albumi" kuvista. Oppilaat käyttivät iPadin Google Earth-sovellusta ja etsivät itseään kiinnostavia nähtävyyksiä ja kuvasivat ne screenshotilla. Kuvat liitettiin Book Creator-kirjaan ja niiden yhteyteen liitettiin tiedot nähtävyydestä.

Ohjelmoinnin alkeet

Uudessa opetussuunnitelmassa 2016 ohjelmointi on nostettu esille jo alaluokilta lähtien. Tarkoitus ei liene ohjata ekaluokkalaisia ammattikoodareiksi, vaan lähinnä tutustuttaa ohjelmoinnin ja komentorivien alkeisiin. Luokassamme on pelattu Fix The Factory- nimistä sovellusta, jossa robottia ohjataan tehtaassa yksinkertaisin käskyin, milloin kulkemaan eteenpäin, milloin kääntymään jne.

Virtuaalikirja

Luokassamme käytetään ahkerasti Book Creator-sovellusta. Mutta mitä uutta se tuo oppimiseen paperivihkoon verrattuna? Ajatusleikkinä hieman oppimisen tallentamisen historiaa, hyvine ja huonoine puolineen.

Ohjelmistoa loputtomiin

Monesti kysellään, mitä appseja kannattaa opetuksessa käyttää. Oma kantani asiaan on, että jos ohjelmalla pystyy tuottamaan kuvaa, ääntä, videota ja tekstiä, sekä muokkaamaan ja yhdistelemään näitä keskenään, on kyseessä käyttökelpoinen appsi.

Sanomalehtiviikko

Tänään tutkailimme oppilaiden kanssa päivän Etelä-Saimaata. Annoin oppilaille pareittain tai pienissä ryhmissä tehtäväksi etsiä lehdestä heidän mielestään mielenkiintoisimman artikkelin. Tämän jälkeen oppilaat ottivat artikkelista kuvan Ipadilla ja lähettivät sen Showbien kautta minulle. Kasasin kuvat Explain Everythingin kautta samalle dialle ja kävimme niitä yhdessä läpi.

Luokkatilat kuntoon

Suunnittelua
Syksyllä ryhdyimme suunnittelemaan luokkaamme siihen tilaan, että padien kanssa toimiminen ja oppiminen olisivat mahdollisimman joustavaa/toimivaa omassa luokkahuoneessa. Annoin oppilaille tehtäväksi suunnitella ryhmissä mahdollisimman mukavan luokkahuoneen tätä silmälläpitäen. Raivasimme myös luokamme takavaraston omaan käyttöömme sopivaksi. Oppilaat saivat luokan pohjapiirroksen, johon ryhmissä merkittiin, mitä tulevaisuudessa tilalta tullaan vaatimaan. Ilokseni suunnitelmista puuttuivat mm. seuraavat asiat: