Liikkeelle tabletin kanssa

Mediassa on noussut esille vanhempien huoli lasten käyttämästä ruutuajasta ja tablettien tehdessä tuloaan myös kouluihin on vanhempien pelko lasten passivoitumisesta ihan aiheellinen. Järjestimme Mediakeskuksen luokkani vanhemmille vanhempainillan ja myös tuolla nousi toive, että koululla mietittäisiin tapoja, joilla tablettien avulla saataisiin lapsia ulos ja liikkumaan.