Ohjelmoinnin alkeet

Uudessa opetussuunnitelmassa 2016 ohjelmointi on nostettu esille jo alaluokilta lähtien. Tarkoitus ei liene ohjata ekaluokkalaisia ammattikoodareiksi, vaan lähinnä tutustuttaa ohjelmoinnin ja komentorivien alkeisiin. Luokassamme on pelattu Fix The Factory- nimistä sovellusta, jossa robottia ohjataan tehtaassa yksinkertaisin käskyin, milloin kulkemaan eteenpäin, milloin kääntymään jne.