Sphero-esittely

Kun Spherojen kanssa leikkiminen ja kilpa-ajot oli saatu pois päiväjärjestyksestä siirryimme hieman opetuksellisempaan toimintaan. Harjoittelimme Spherojen avulla koodauksen perusteita helpolla, hauskalla ja erittäin motivoivalla tavalla. Teimme myös pienen esittelyvideon Spheroista ja siitä, mitä kaikkea sillä ehdimme nopean kokeilun aikana tehdä, tässä olisi, olkaapa hyvät!

Ohjelmoinnin alkeet

Uudessa opetussuunnitelmassa 2016 ohjelmointi on nostettu esille jo alaluokilta lähtien. Tarkoitus ei liene ohjata ekaluokkalaisia ammattikoodareiksi, vaan lähinnä tutustuttaa ohjelmoinnin ja komentorivien alkeisiin. Luokassamme on pelattu Fix The Factory- nimistä sovellusta, jossa robottia ohjataan tehtaassa yksinkertaisin käskyin, milloin kulkemaan eteenpäin, milloin kääntymään jne.