Hyökätään ja puolustetaan!

Tabletit mahdollistavat oppilaiden välisen viestinnän kotioloissa, jolloin kotitehtävistä saa pienellä luovuudella tehtyä mielenkiintoisempia ja yhteystyöpainotteisia. Historiassa käsittelemme Euroopan keskiaikaa ja hyödynsimme tätä yhteydenpitomahdollisuutta kotitehtävässä, jossa toinen puoli ryhmää suunnitteli kuinka puolustavat linnaansa, kun taas toiset pyrkivät valtaamaan sen. Kotitehtävien ei aina tarvitse olla vanhan kertausta tai yksin puurtamista vaan ne voivat joskus tuntua jopa leikiltä tai peliltä.

Maatila Minecraftissa

Olen jo muutamaan kertaan maininnut siitä, kuinka työskentely on tablettien myötä siirtynyt kirjan kappaleiden läpikäymisestä kohti projektiluontoista oppimista. Otamme käsittelyyn jonkin aiheen, etsimme siitä tietoa, prosessoimme sitä ja lopulta esitämme oppimamme muille. Olen pyrkinyt myös siihen, että oppilaat saavat itse valita toimintatapansa asian käsittelyyn ja toiminut itse enemmän avustavassa roolissa, kuin luokan edessä totuutta julistavana auktoriteettina.

"BYOD":sta BYOD:iin

Hanke alkoi kokeiluna, jossa simuloitiin BYOD-mallia (bring your own device, tuo oma laitteesi) - laitteet tulivat Opetushallitukselta Saimaan mediakeskuksen kautta. Hankkeen edetessä olemme lähes huomaamatta siirtyneet enemmän ja enemmän aitoon BYOD:iin, jossa oppilaat ovat alkaneet tuoda omia puhelimia, padeja ja muita laitteitaan mukaan opetukseen.

Muutos oppimiseen

Laittteiden peruskäyttötaito on nyt luokassa saavutettu ja olemme päässeet selvästi sen vaiheen yli, jossa huomio kiinnittyi itse laitteeseen käsiteltävän asian sijasta. Padit ovat muuttuneet oppilaiden käytössä luonteviksi oppimisvälineiksi ja ne ovat muokanneet oppimiskulttuuria luokassamme merkittävästi.

#selfie-suunnistus

Yksi hankkeen edetessä esiin noussut teema on laitteiden hyödyntäminen lasten motivoinnissa liikkumiseen ja hyödyntämisessä liikuntatunneilla. Kaupungin keskustassa asuville lapsille suunnistus tuntuu usein hyvin vieraalta ja aika harvalta se on suosikkilajien joukosta. Lähdimme ideoimaan liikuntatunneille lajia, jonka varjolla saisimme käytyä suunnistuksen perusteita ja hyödynnettyä tabletteja, jonka seurauksena syntyi #selfie-suunnistus.

Liikkeelle tabletin kanssa

Mediassa on noussut esille vanhempien huoli lasten käyttämästä ruutuajasta ja tablettien tehdessä tuloaan myös kouluihin on vanhempien pelko lasten passivoitumisesta ihan aiheellinen. Järjestimme Mediakeskuksen luokkani vanhemmille vanhempainillan ja myös tuolla nousi toive, että koululla mietittäisiin tapoja, joilla tablettien avulla saataisiin lapsia ulos ja liikkumaan.

ITK-vierailu

Taped- ja Molla-hankkeet kävivät esittäytymässä ITK-tapahtumassa Hämeenlinnassa. Tapahtumassa oli yli tuhat interaktiivisen teknologian opetuskäytöstä kiinnostunutta kävijää, joille sitten pari päivää kertoilimme mitä hankkeissamme on tehty ja mitä olemme oppineet.

Erilaisia käyttäjiä

Tabletit ovat nopeasti liittyneet oleelliseksi osaksi opiskelua luokassani ja pikkuhiljaa oppilaista alkaa erottua erilaisia käyttäjäryhmiä. Osa kuuluu selkeästi yhteen tai useampaan ryhmän jatkuvasti, kun taas toisissa saattaa esiintyä tietyn ryhmän piirteitä hetkellisesti - kaikkia oppilaita kuitenkin yhdistää into ja halu opiskella padien kanssa.

Toimiva yhteistyöalusta

Kun laitteita on useita erilaisia on muutamassa kuukaudessa joutunut nielemään pettymystään turhan monta kertaa, kun joku upean tuntuinen alusta ei vain toimi syystä tai toisesta. Kun yrittää tarpeeksi useasti, niin välillä löytyy myös monipuolisia, helppokäyttöisiä ja vakaasti toimivia palveluita. Näistä oivallinen esimerkki on Padlet.

Tohveli ja Tahveli

Puhuin aiemmin siitä, kuiinka padi välineenä motivoi tekemään asioita huomattavasti perinteisiä keinoja tehokkaammin. Tässä on eräs esimerkki tarinasta, joka vei kirjottajansa mukanaan - tarkoitus oli tehdä pieni tarina ja kiinnittää huomiota johtolauseisiin - Peppi kuitenkin innostui kirjoittamisesta sen verran, että tarinaa kirjoiteltiin kotona ja keskittyminen tarinaan koulussa oli täydellistä. Kirjoitusvirheisiin en puuttunut ja tarina on alkuperäisessä muodossaan. Tässäpä teille Pepin tarina ja kuva Tohvelista ja Tahvelista, olkaa hyvät!

Sivut