Luokkatilat kuntoon

Suunnittelua
Syksyllä ryhdyimme suunnittelemaan luokkaamme siihen tilaan, että padien kanssa toimiminen ja oppiminen olisivat mahdollisimman joustavaa/toimivaa omassa luokkahuoneessa. Annoin oppilaille tehtäväksi suunnitella ryhmissä mahdollisimman mukavan luokkahuoneen tätä silmälläpitäen. Raivasimme myös luokamme takavaraston omaan käyttöömme sopivaksi. Oppilaat saivat luokan pohjapiirroksen, johon ryhmissä merkittiin, mitä tulevaisuudessa tilalta tullaan vaatimaan. Ilokseni suunnitelmista puuttuivat mm. seuraavat asiat: