Taped-hanke on jatkoa Sormet-hankkeelle. Hankkeessa mallinnetaan ja haetaan kokemuksia seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat tablet-ympäristön edellytykset? Miten tablet-ympäristön voi rakentaa? Mitä on tablet-pedagogiikka? Millaisia sähköisiä oppimateriaaleja ja toimintaympäristöjä tablet-pedagogiikassa voi hyödyntää?
Taped-hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tablet-pedagoginen oppimisympäristö, joka sisältää teknisen
ympäristön (verkko, verkon palvelut, tekniset ratkaisut), fyysisen ympäristön (tila, oppimispaikat, välineet) sekä
henkisen ympäristön (lähioppimisympäristö, toimintatavat sekä käytettävät sovellukset ja lähipalvelut). Ympäristö
kehitetään ja mallinnetaan sekä homogeeniselle laitteistolle (iOS) sekä monen eri käyttöjärjestelmän ja/tai laitetyypin
laitteistolle (BYOD).
 
Hanke rakentuu kolmen kivijalan ympärille;
1) hankkeessa selvitetään millainen on teknisesti sekä oppimisympäristölllisesti toimiva yhden käyttöjärjestelmän
tablet -ympäristö joka tukee kokonaisoppimista,
2) millainen on teknisesti sekä oppimisympäristölllisesti toimiva, kokonaisoppimista tukeva monen käyttöjärjestelmän
tablet -ympäristö (BYOD) sekä mitä haasteita ja hyötyjä tällainen ympäristö tuo verrattuna yhden käyttöjärjestelmän
ympäristöön,
3) yhden käyttöjärjestelmän ympäristön ja BYOD -ympäristön vertailu, sekä näistä havainnoista tiedottaminen erilaisina
julkaisuina (verkkosivu, kirja) sekä tapaamisina (tapahtumat, tapaamiset, esiintymiset)
 
Lappeenrannassa on tällä hetkellä kaksi luokkaa, joissa hanketta toteutetaan:
- Lavolan koulussa Samuli Anttisen 6a-luokka on saanut iPadit käyttöönsä, ja tablet-ympäristö rakennetaan iOS-järjestelmän ympärislle.
- Lönnrotin koulussa Miika Miininin 3. - 4.b-luokka on BOYD-ympäristö, jossa on iOS-, Android- ja Win8-tabletteja.
 
Hankkeen tuloksena syntyy malleja ja kuvauksia seuraavista asioista:
- tablet-hankkeen edellytykset (mitä laitteita, miksi, mitä on hyvä olla, miten muutosta tuetaan)
- tablet-toimintaympäristö koulussa (verkko, laitteet, oheislaitteet, esitystekniikka, tallennuspalvelut jne)
- BOYD-luokka oppimisympäristönä
- tablet-pedagogisia malleja (miten hyödyntää, mitä ominaispiirteitä on, miten muuttaa opetusta, miten tukee oppimisen
metataitoja)
- tablet-laitteille sopivia toimintaympäristöjä (oppimisympäristöt,yhteistoiminalliset ympäristöt, laiteriippumattomat
ympäristöt...)
- tablet-laitteilla käyttökelpoinen eoppimateriaali (e-oppikirjat, muut oppimateriaalit, muut opetukseen soveltuvat
materiaalit)
- DIY-oppimateriaali (oman sähköisen materiaalin tuottaminen, sähköisen materiaalin jako- ja tallennuspalvelut)
 
 

Avainsanat: