Kuluneen lukuvuoden aikana olemme ahkerasti käyttäneet Taped-hankkeen myötä saamiamme Surface2 tabletteja. Käyttö ei ole jäänyt pelkkään netin kautta tapahtuvaan tiedonhakuun tai oppimispelien pelaamiseen.

Kuluneen lukuvuoden aikana olemme ahkerasti käyttäneet Taped-hankkeen myötä saamiamme Surface2 tabletteja. Käyttö ei ole jäänyt pelkkään netin kautta tapahtuvaan tiedonhakuun tai oppimispelien pelaamiseen. Surfacet ovat toimineet apuvälineinä niin ryhmätöiden tekemisessä kuin omien tarinoiden luomisessakin. Palaute oppilailta on ollut innostunutta ja motivoitunutta!

Lukuvuoden alussa aloitimme laitteisiin tutustumisen valokuvaamalla niillä ympäristöä.Oppilaat tutkivat ympäristötiedon tunneilla mm. elollista ja elotonta luontoa videoimalla ja valokuvaamalla, yksin ja pareittain. Oppilaista tehtyjä haastatteluja lisättiin myös peda.nettiin vanhempien katsottavaksi.

Surfacet ovat olleet oivallisia ryhmä/parityöskentelyn välineitä. Niin 1 kuin 2 luokallakin olemme käyttäneet Officen Onenotea vaiheittaiseen työskentelyyn oppiaineesta riippuen. 1 luokalla Onenotella on tehty ympäristötiedon ryhmätöitä, jotka sisältävät piirrettyjä kuvia, valokuvia, tekstiä ja videoita. Työt on tallennettu pilveen, joten jatkotyöskentely on sujunut toisellakin laitteella. Kaikki tuotokset on myös lisätty luokan sivulle peda.nettiin. 2 luokan kanssa on tehty myöksin samantyyppisesti pareittain Onenote-esityksiä, aiheena harrastukset.

Kirjoittamisen apuvälineenä tabletit ovat toimineet niinikään sujuvasti. Molemmilla luokka-asteilla tableteilla on tehty Onenoteen omia tarinoita, joita on sitten kuvitettu piirroksin  ja valokuvin. Aiheita ovat olleet mm.oman olion seikkailu koulussa tai joulutontun tarina. Aiheiden määrä on rajaton!

Sovelluksista ääninauhuri tuli 1 luokan oppilaille tutuksi vastikään, kun äänitimme kirjoitettuja tarinoita nauhurilla tablettiin. Aiheena olivat Lumikuningatar-elokuvan pohjalta tehdyt kuvataidetyöt eli valitun hahmon tarina. Äänitteestä tehtiin qr-koodit sovelluksella ja ne tulostettiin luokan seinille työn viereen. Oppilaat pystyivät lukemaan ja tallentamaan koodinsa omaan älypuhelimeen, jolloin äänitettä pystyi kuuntelemaan muuallakin. Jatkossa qr-koodeja tullaan varmasti käyttämään enemmänkin, mm. lukemaan oppimisen tukena.

Tabletit ovat olleet päivittäin oppilaiden tehokkaassa käytössä erityisesti erilaisten oppimispelien pelaamisessa. Oppikirjojen sähköiset oppilaiden materiaalit, mutta myös internetin laaja oppimispelien tarjonta ovat tarjonneet hyvät mahdollisuudet monipuolisen ja nykyaikaisen opetuksen järjestämiselle. Oppilaat osaavat jo hyvin omatoimisesti pelata laitteiden avulla sekä löytää uusia oppimispelejä. Joskus roolit kääntyvätkin niinpäin, että oppilaasta tulee asiantuntija ja opettajasta oppilas. Laitteiden saatavilla olo ja päivittäinen aktiivinen käyttö ovat selvästikin lisänneet oppilaiden motivaatiota ja innostusta tuttuja oppiaineita kohtaan. Tällä tiellä pysymme jatkossakin.

Toimittaja: 
Mari Kontinen

Avainsanat: