ITK-messu antoi paljon perspektiiviä iPadien kanssa puuhailuun. Kysymyksiä riitti aina varhaiskavatuksesta aikuiskoulutukseen. Keskiöön tuntui nousevan kysymys: Mitä näiden kanssa nyt voi oikein tehdä?

ITK14-messu antoi paljon perspektiiviä iPadien kanssa puuhailuun. Kysymyksiä riitti aina varhaiskavatuksesta aikuiskoulutukseen. Keskiöön tuntui nousevan kysymys: Mitä näiden kanssa nyt voi oikein tehdä?

Vierailessani muutamissa pajoissa yleiseksi käytänteeksi näytti nousevan myös omalla kohdalla havaittu kolmen appsin pyhä kolmio. Sovellus jolla tuotetaan, sovellus johon tallennetaan ja sovellus jolla arvioidaan. (Tämä voidaan toteuttaa esim. Apseilla: Book Creator, Showbie ja Explain everything.) 

Tämän jälkeen mielenkiintoisin aihe keskustella oli se, miten oppimista arvioidaan TVT:n kautta. On helppo luoda monivalintakysymyksiä esim. Socrative-soveluksella ja tehdä summatiivista arviointia oppimisesta. Mutta voisiko esim. Book Creatorilla seurata portfolio-tyylisesti oppimista päivittäin prosessina? 

Eli toisin sanoen, oppikirjalähtöisyys, työkirjat, tekstin pänttääminen ja summatiivinen loppukoe ovat helposti siirrettävissä paperittomaksi ja tehokkaaksi virtuaaliluokkahuoneeksi myös Ipadin avulla, mutta jos haluamme oppilaiden näköisiä tuotoksia, omaa ajattelua ja luovuutta, on syytä miettiä koko paletti uudestaan. Välineet siihen ovat jo valmiina.

Samuli