Taped- ja Molla-hankkeet kävivät esittäytymässä ITK-tapahtumassa Hämeenlinnassa. Tapahtumassa oli yli tuhat interaktiivisen teknologian opetuskäytöstä kiinnostunutta kävijää, joille sitten pari päivää kertoilimme mitä hankkeissamme on tehty ja mitä olemme oppineet.

ITK-messut järjestettiin 25. kertaa Hämeenlinnan Aulangolla. Saimaan Mediakeskuksen hankkeet, eli Taped ja Molla olivat omassa huoneessaan kertomassa kokemuksistaan. Ihmiset olivat selkeästi kiinnostuneita hankkeistamme ja käytännössä kaikki huoneeseemme astuneet jäivät kuuntelemaan ja kyselemään pitkäksi aikaa.

Minulle suunnatuissa kysymyksissä eniten ihmisiä mietitytti se mistä löytyy appeja, jotka toimivat kaikilla alustoilla - vastaus tähän on "ei toistaiseksi oikein mistään". Se, että yhteistä appia ei löydy, ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oppiminen onnistuisi: sen sijaan, että opettajajohtoisesti tehtäisiin jokainen samaa asiaa, teemme paljon tehtävälähtöistä oppimista, "Esittele tämä asiakokonaisuus muille haluamallasi tavalla" - lapset tuntevat omat padinsa ja aikuisten avustuksella (tai ilman) keksivät tavan, jolla asian voi esittää. Tietoa haetaan kirjoista, netistä ja muilta oppilailta - apua ongelmatilanteisiin ja toteutukseen aikuisilta tai kavereilta. Tuotokset voivat olla hyvin moninaisia: joku tekee diaesitystä, toinen Padlet-seinää, kolmas animaatiota ja joku kuunnelmaa. Oppilaat ovat tähän tekemiseen huomattavasti perinteistä "kirja ja tehtävät" -mallia motivoituneempia ja tekeminen näyttäisi olevan aidosti mukavaa.

Vieraat olivat myös hyvin kiinnostuneita näkemään näitä tuotoksia ja monelle myös esim. Padlet oli aivan vieras tuttavuus. Olin ottanut mukaani jonkin verran erilaisia esityksiä, tekstejä sekä linkkejä, joita osa vieraista tutkikin pitkiä aikoja. Tuotosten esittelyn kautta päästiin usein sujuvasti tallennusasioihin ja tiedon siirtelyyn laitteelta toiselle, johon käytössä olevat pilvipalvelut DropBox ja OneDrive hyvin vastaavat. Myös tietosuoja ja netin turvallinen käyttö herättivät kysymyksiä - nämä molemmat ovat siitä mielenkiintoisia asioita, että ne oppii kokeilemalla ja mitä aiemmin ohjattua netinkäyttöä koulussa on tarjolla, sitä pikemmin taidot karttuvat.

Yksi usein esiin noussut asia oli kokeiden pitäminen ja arvostelu - olen vielä toistaiseksi pitänyt jotakuinkin entiseen malliin kokeita, joskin esim. ympäristötiedossa olemme korvanneet perinteisen "mitä muistat tästä asiasta" -kokeen esitelmöinnillä: jokainen tekee esitelmän itsenäisesti, pääosin omalla ajalla ja esittää sen muille - aiheena voi olla vaikkapa "Euroopan valtio" tai "lemmikkieläimet ja niiden hoito". Esittämisen jälkeen käymme yhdessä läpi esityksen vahvuuksia ja kehityskohteita sekä mietimme mitä tehtävää tehdessä oppi ensinnäkin aiheesta, mutta myös padista, käytetyistä ohjelmista ja esittämisestä yleensä. Oppilaiden arvioinnissa painopiste on selkeästi siirtynyt koetuloksista prosessin arvioimiseen - aika harvoin kuitenkaan nykyajan tietoyhteiskunnassa tarvitsee ulkomuistista asioita kertoa... Kokeissakin pyrin pikkuhiljaa siirtymään kohti mallia, jossa lähdemateriaali on tarjolla myös koetilanteessa, mutta sen sisäistäminen täytyy osoittaa sitä soveltamalla.

Kaiken kaikkiaan ITK oli todella mukava tapahtuma ja kun projektista kertoi ihmisille ja vastaili näiden kysymyksiin, niin moni asia selkeytyi omassakin mielessä paljon paremmin.

Avainsanat: