Hanke alkoi kokeiluna, jossa simuloitiin BYOD-mallia (bring your own device, tuo oma laitteesi) - laitteet tulivat Opetushallitukselta Saimaan mediakeskuksen kautta. Hankkeen edetessä olemme lähes huomaamatta siirtyneet enemmän ja enemmän aitoon BYOD:iin, jossa oppilaat ovat alkaneet tuoda omia puhelimia, padeja ja muita laitteitaan mukaan opetukseen.

Hankkeen alkupuoli meni osaltaan totutellessa uusiin toimintamalleihin ja tabletti oli jo itsessään niin mielenkiintoinen laite, että toiminta pyöri paljon pelkästään tabletin ympärillä. Mitä tutummaksi tabletit ovat oppilaille tulleet, sitä enemmän niistä saadaan irti, mutta toisaalta myös löydetään tilanteita, joissa pelkkä tabletti ei enää riitäkään tai asiasta saadaan vielä enemmän irti, kun mukaan otetaan myös puhelimia ja muita mobiililaitteita.

Esimerkkejä omien laitteiden hyödyntämisestä löytyy useita: olimme poissa luokan WLAN:in kantoalueelta ja oppilaat tarvitsivat nettiin talteen laitettua pohjatietoa - luokkamme laitteet eivät käytä mobiiliverkkoa, eli ilman WLAN:ia olemme laitteelle tallennettujen materiaalien varassa... Ei kestänyt kauaa, kun oppilaat kaivoivat puhelimen esiin ja jakoivat siitä WLAN:in, jonka kautta useampi padi saatiin nettiin ja tarvittavat materiaalit käyttöön. Samaa tukiasemasysteemiä on käytetty myös mm. joulujuhlassa, jossa tarvitsimme biisin netistä, eikä WLAN ollut käytössä. Oppilaiden puhelimista jaettu verkko vapauttaa työskentelyä ulkotiloissa ja mahdollistaa monenlaisten tehtävien tekemisen esim. vierailujen ja tutustumiskäyntien yhteydessä. 

Omia laitteita ilmestyi käyttöön reilusti, kun kokeileimme luokassa Sphero-robotteja. Spheroa kontrolloidaan puhelimella tai tabletilla ja erilaisia sovelluksia sen hyödyntämiseen on monenlaisia (kerron Spheroista lisää tulvissa merkinnöissä). Ohjelmia löytyy kaikille käytössämme oleville alustoille, joskin Windows-laitteille ohjelmia on kirjoitushetkellä tarjolla vain perusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden vain laitteen liikuttamiseen. Windows-käyttäjät kaivoivat omia, henkilökohtaisia tablettejaan ja puhelimiaan käyttöön, jotta kaikki pääsevät kokeilemaan robotteja mahdollisen monipuolisesti. Positiivista oli myös huomata, että kun kerroin meidän kokeilevat Spheroja luokassa, niin neljä oppilasta toi kotoaan omat Spheronsa, jotta jokainen pääsee käyttämään laitetta mahdollisen paljon.

Puhelimista on hyötyä myös työrauhan kanssa, olemme sopineet, että hilajisen yksilötyöskentelyn aikana saa kuulokkeiden kanssa kuunnella musiikkia, kunhan soittolistat ja muut ovat valmiita, ettei kuuntelu vaadi kuin musiikin käynnistämisen ja katkaisemisen (tämä sen takia, ettei opiskeluaika mene YouTuben selaamiseen ja biisien etsimiseen). Laput korvilla on harvemmin asiaa toisille ja oppilas pystyy paremmin keskittymään opiskeltavaan asiaan. Puhelimet auttavat mysö siinä, ettei opetuskäytössä olevan tabletin akku kulu musiikin toistamiseen ja ettei tabletin muisti ole täynnä biisejä - toki myös suoratoistopalvelut kuten Spotify auttavat tässä kohtaa.

Myös ryhmätyöskentelyssä monen laitteen käyttämien samanaikaisesti on nostanut päätään: oppilas saattaa samanaikaisesti editoida tekstiä tabletilla ja hakea lisätietoa puhelimesta, koska "tää on nopeampaa, ku vaihella kahen ohjelman välillä" - kaikissa tableteissa ei ole jaetun ruudun mahdollisuutta, joka hieman parjaamassani Windows-padissa toimii erinomaisesti! Oppilaat saattavat myös ottaa kuvia töihin puhelimillaan, koska "tässä on paljon parempi kamera ku tabletissa" tai "tällä pystyy muokkaamaan kuvaa paljon monipuolisemmin". 

Nyt kun on huomannut kuinka paljon apua oppilaiden omista laitteista - ja siitä, että oppilaat osaavat käyttää omia laitteitaan ilman erillistä opastusta - on, tuntuu todella oudolta, että tätä voimavaraa ei kouluissa vielä hyödynnetä nykyistä tehokkaammin!